het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: neiging

All words with first letter n
All words of April 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 4 April 2014 was:

nei·gen (neigde, geneigd) ()
= to incline, to bend, to tend

"Kiezers nemen de financiële crisis serieus en neigen daardoor naar Obama."
– in: Het Parool (2008)

"Als student neigde hij ertoe zich af te zetten tegen de heersende politieke correctheid."
– Frits van Exter, in: Vrij Nederland (2013)