het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: eraan afzien
Related: in afzienbare tijd

All words with first letter a
All words of March 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 17 March 2014 was:

af·zien (zag af, afgezien) ()
= to look down
= to suffer
= to give up, to renounce, to abandon

af = off
zien = to see

"Maar de meeste wetenschappers zijn net als ik, die hebben er geen trek in naar Tadzjikistan te gaan. Het verblijf daar is afzien en je leert er niks."
– Ad Lagendijk, in: de Volkskrant (2000)

"De politiek moet afzien van het plan om de reiskostenvergoeding voor werknemers te belasten."
– in: Het Parool (2012)