het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter v
All words of February 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 28 February 2014 was:

vit·ten (vitte, gevit) ()
= to carp, to cavil, to nag

"Ze was eraan gewend dat er op haar gevit werd, ze vond het ook niet onrechtvaardig en toch schrok ze er steeds van."
– Alfred Kossmann, in: Geur der droefenis (1980/2008)

"De oude visser die met een gigantische octopus als aas naar de gedroomde reuzenhaai hengelt. En begint te vitten op zijn jonge hulp als het maar niet lukt."
– in: Trouw (2012)