het woord van vandaag

Category: afkorting

All words with first letter n
All words of February 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 15 February 2014 was:

n.a.v. ()
= with reference to, in pursuance of, in consequence of, in connection with

n. -> naar = according to
a. -> aanleiding = occasion, motive
v. -> van = of

"De Ierse zangeres Mary Black is deze week in Nederland voor een serie concerten n.a.v. het recent verschenen album 'Speaking with the angels'."
– in: Trouw (2000)

"Het lijkt me relevant om hier te melden dat op 1 mei, n.a.v. bovenstaand artikel en de vele reacties daarop, uitgebreide schriftelijke kamervragen zijn ingediend."
– Onno de Boer, in: Vrij Nederland (2009)