het woord van vandaag

Category: voorzetsel

All words with first letter t
All words of February 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 9 February 2014 was:

te·gen·o·ver ()
= across from, opposite of

tegen = against
over = over

"In het debat over mensverbetering staan twee groepen lijnrecht tegenover elkaar."
– Daniel Doodkorte, in: Blind (2012)

"Een bloem van 37 lentes met een glimlach die de hele avond niet van haar lippen zal verdwijnen, zit tegenover mij."
– in: De Standaard (2007)