het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter w
All words of January 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 January 2014 was:

wee·moe·dig ()
= mildly melancholy/melancholic

"Aan de hand van foto's en tekstjes wordt een weemoedig beeld geschetst van de jaren vijftig, de tijd dat Parijs nog een toverwoord was."
– Henk van Gelder, in: NRC Handelsblad (1998)

"Dr. Spanier glimlacht. Een weemoedige glimlach van de scepticus, die het leven kent."
– Philip Mechanicus, in: In dépôt (1964/1989/2007)