het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: het menselijk lichaam

All words with first letter o
All words of January 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 15 January 2014 was:

on·der han·den ne·men ()
= to undertake, to work on, to tackle [something]
= to reprimand [someone]

onder = under
handen = hands
nemen = to take

"We kijken uit over het Rokin, een van de lokaties in de Amsterdamse binnenstad die het hevigst onder handen wordt genomen."
– Schelto Patijn (citaat), in: Vrij Nederland (2004)

"In eerste instantie lijkt alles zich althans ver weg af te spelen, totdat de sneeuwmassa het bos recht voor de neus van de Canadees onder handen neemt."
– Jules Seegers, in: NRC Handelsblad (2012)