het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: verantwoordelijk
Related: verantwoording afleggen

All words with first letter v
All words of January 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 January 2014 was:

ver·ant·woor·den (verantwoordde, verantwoord) ()
= to justify, to account for

ver- = for-
antwoorden = to answer

"De politie wil dat de 62-jarige regeringsleider zich voor een rechter verantwoordt wegens onder meer omkoping, bedrog en misbruik van vertrouwen."
– in: De Telegraaf (2008)

"Elke stap die ik zet, moet worden verantwoord in handelingsplannen."
– Liesbeth Hermans (citaat), in: Trouw (2009)