het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: het menselijk lichaam

All words with first letter e
All words of January 2014
All words of 2014
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 8 January 2014 was:

een oog·je in het zeil hou·den ()
= to keep a watchful eye, to keep an eye (on)

een = a(n)
oog = eye
-je –> diminutive form
in = in, at
het = the
zeil = sail
houden = to keep, to hold

"Een van de bewoners heeft zich opgeworpen als conciërge; hij houdt een oogje in het zeil en zal ongetwijfeld bepaalde groepen en activiteiten de toegang weigeren."
– Simon Franke, in: Trouw (2013)

"Andy [Warhol] hield altijd een oogje in het zeil als anderen uitvoerden wat hij had bedacht."
– Lou Reed (citaat), in: Vrij Nederland (2007)