het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: afzetter

All words with first letter a
All words of December 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 December 2013 was:

af·zet·ten (zette af, afgezet) ()
= to take off
= to drop, to deposit
= to amputate
= to push off
= to block, to close (a road)
= to depose, to dismiss
= to sell
= to fleece

af = off
zetten = to put, to set, to lay

"Aanhangers en tegenstanders van de voormalige premier strijden om de macht sinds hij in 2006 werd afgezet door een militaire coup."
– Frank Huiskamp, in: NRC Handelsblad (2013)

"De bedrijven die hun producten op de binnenlandse markt afzetten, lukt het wel om de gestegen loonkosten door te berekenen."
– Perry Feenstra, in: Trouw (2002)

"Niet de rebel die zich afzet tegen de bestaande orde, op zoek naar een nieuw begin, maakt de beste muziek. Wel hij die ermee communiceert, verder gaat op het pad dat mensen voor hem baanden. In die visie paste mijn liefde voor The Eagles perfect."
– Peter Vantyghem, in: Vlaanderen (1997)