het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: dieren

All words with first letter m
All words of March 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 17 March 2010 was:

me·rel ()
= blackbird

The Latin or scientific name of the bird is 'Turdus merula'. The name 'Merel' is not an uncommon given name for girls in the Netherlands.

"De merel zingt om hoorbaar te maken waar zijn territorium is, (...) zoals de reu de lantaarnpaal besprenkelt om zijn woongebied ruikbaar te maken."
– Karel Knip, in: NRC Handelsblad (2001)

"Merels houden zich vooral op de grond op omdat ze daar gewoonlijk hun voedsel vinden. (...) Ze hippen rond, onderwijl met scheef gehouden kop aandachtig luisterend, waar zich de wormen onder de grond bevinden. Ze horen exact waar een pier zich voortbeweegt. Merels foerageren nooit in lang gras."
– Henk van Halm, in: Trouw (2007)