het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: knot

Topic: planten

All words with first letter k
All words of November 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 4 November 2013 was:

(de) knot·wilg ()
= pollard(ed) willow

knotten = to pollard
wilg = willow

The Latin or scientific name of the willow is Salix. Read more about these trees on Wikipedia: link

Read more about pollarding on Wikipedia: link

"Bomen en bosjes zijn kenmerkende elementen in het landschap. Wie kent er niet de rijen knotwilgen van Holland en de fruitbomen van Limburg. Het onderhoud aan bomen draagt daarom bij aan de instandhouding van karakteristieke landschappen."
– Marc van Leeuwen, in: Jaarboek Monumentenzorg (2003)

"Ik heb dien ouden kanjer van een knotwilg nog geattaqueerd en ik geloof dat dat de beste van de aquarellen geworden is."
– Vincent van Gogh (citaat), in: Van Gogh Museum (1882/2012)