het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter w
All words of March 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 13 March 2010 was:

wis·pel·turig ()
= changeable, incalculable

wispelen = to move back and forth, to shake

"De hoeveelheid regenval tijdens deze moessonperiode komt weliswaar overeen met de voorspellingen, 'maar de regen gedraagt zich wispelturig, anders dan anders', zegt Mahapatra. 'In het verleden viel de regen met regelmaat, maar nu niet meer.' Lange periodes van droogte worden onverwacht onderbroken door periodes van zeer hevige regenval."
– Philip de Wit, in: NRC Handelsblad (2007)

"Bij alle verscheidenheid aan oppositie, zowel in de hogere burgerij als onder de handwerkslieden, heersten grote ambivalenties over de rol en functie van de koning. Enerzijds werd hij gezien als een wispelturig aristocraat, het verzamelpunt van alle reactionaire krachten, anderzijds verwachtte men van hem de beslissende stappen om het staatsbestel aan te passen aan de nieuwe tijden."
– Piet de Rooy, in: Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813 (2005)