het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter t
All words of March 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 March 2010 was:

trant ()
= manner, method

The word is often used in the phrase "in de trant van" (in the manner of).

"Niets van hetgeen Spinoza in zijn filosofie te berde bracht, was overigens nieuw. Alles wat hij tegen het geloof inbracht was al eens door anderen bedacht. Nieuw was de kracht van zijn argumentatie, de meetkundige trant van redeneren en de schijnbare onafwendbaarheid van zijn conclusies."
– Pieter Pekelharing, in: Trouw (2001)

"Voor elk van de tien jaar die zijn film bestrijkt, laste [Orlow] Seunke een minuut documentair archiefmateriaal in, begeleid door persoonlijk commentaar van de beide hoofdpersonen (...). Deze vorm stelt hoge eisen aan de toeschouwer, vooral wanneer deze een romantisch kostuumdrama in de trant van The English Patient verwacht."
– Hans Beerekamp, in: NRC Handelsblad (1997)