het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: eten en drinken
Topic: planten

All words with first letter m
All words of October 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 16 October 2013 was:

met de ge·bak·ken pe·ren zit·ten ()
= to be left with the negative result(s)

met = with
de = the
gebakken = baked
peren = pears
zitten = to sit

"Iemand dumpt de restanten van z'n wietkwekerij bij jou op het erf en jij zit vervolgens met de gebakken peren."
– in: De Stentor (2012)

"We hebben vijftien jaar lang gefeest en met geld gesmeten, zo is de gedachte, en nu zitten we met de gebakken peren."
– Tom Engelshoven, in: de Volkskrant (2012)