het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Origin: French

All words with first letter c
All words of October 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 October 2013 was:

cru ()
= crude, blunt

The word 'cru' is French, in which it has a similar meaning.

"Toen mijn vader in het ziekenhuis lag, zat ik ook de hele tijd van die crue grappen te maken. Lachen is een soort verwerking."
– Marc van Dijk, in: Trouw (2004)

"Om het cru te zeggen: zogenaamde vluchtelingen met nepverhalen die eindeloos de procedures rekken, worden beloond omdat ze een kind hebben of omdat ze kind – zeggen te – zijn."
– René van Rijckevorsel, in: Elsevier (2013)