het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: een slap aftreksel zijn

Topic: het menselijk lichaam
Topic: seksualiteit

All words with first letter a
All words of August 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 22 August 2013 was:

af·trek·ken (trok af, afgetrokken) ()
= to subtract
= to pull off
= to masturbate

af = off
trekken = to pull

"Het kan ook zijn dat hij meteen vrijkomt, als de acht jaar detentie van zijn straf wordt afgetrokken."
– in: Het Parool (2010)

"Veel meldingen stellen niks voor. Door gordijntjes gluren terwijl een jongen zich aftrekt, zoals bisschop Gijsen zou hebben gedaan, dat noem ik geen misbruik. Dat is heel wat anders dan mij is overkomen."
– Heiner Holman (citaat), in: de Volkskrant (2010)