het woord van vandaag

Category: bijwoord

All words with first letter o
All words of August 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 August 2013 was:

o·ve·ri·gens ()
= by the way, moreover

overig = other, remaining

"Overigens hangt veel naar porno kijken wel degelijk significant samen met 'losbandig' seksueel gedrag, zoals seks tegen betaling. Maar het verband is zwak, en het is nog maar de vraag wat oorzaak en gevolg is, benadrukken de onderzoekers in het vakblad Journal of Sexual Medicine."
– Maarten Keulemans & Tonie Mudde, in: de Volkskrant (2013)

"Dat de term 'schrijver' als synoniem geldt voor auteur, duidt aan hoezeer wij geschreven communicatie nu als vanzelfsprekend aannemen in de letterkunde. Dit synoniem geldt overigens niet voor auteurs uit het verleden. Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst werden alle boeken met de hand geschreven: met de 'scriver' van een boek werd doorgaans de afschrijver bedoeld, d.w.z. de 'kopiist', terwijl de auteur vaak 'clerk' genoemd werd."
– G.J. van Bork & anderen, in: Algemeen letterkundig lexicon (2012)