het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Related: zooi

All words with first letter r
All words of August 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 August 2013 was:

(de) rot·zooi ()
= mess, trash

rot = rotten
zooi = mess, trash

"De verwachting is dat de feestvierders in het centrum evenveel rotzooi hebben achtergelaten als vorig jaar, ook al kwamen er minder bezoekers naar de hoofdstad."
– in: Dagblad van het Noorden (2012)

"De oorlog is nu over. Gewonnen. We kunnen elkaar weer verhaaltjes gaan vertellen. Natuurlijk is er nog wel rotzooi in de wereld, maar geen Vietnam-agressie waar je, via de nato of zo, toch medeplichtig aan was."
– Harry Mulisch (citaat), in: De interviewer en de schrijvers (2003)