het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter u
All words of August 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 August 2013 was:

uit·ge·breid ()
= extensive, elaborate

uitbreiden = to expand

"Het komt niet vaak voor dat literaire critici en bloemlezers worden vereerd met een uitgebreide biografie."
– Charles van Leeuwen, in: Ons Erfdeel (2001)

"Hoewel hij uitgebreid ingaat op alle hoofdrolspelers in de politiek, zijn zijn humor en verdere onderwerpskeuze meer van de straat."
– in: de Volkskrant (2010)