het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: dieren

All words with first letter h
All words of July 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 14 July 2013 was:

(de) hom·mel ()
= bumblebee

The Latin or scientific name of this insect is Bombus. Read more about bumblebees on Wikipedia: link

"Hommels vliegen van de ene bloem naar de andere, net wat ze op hun weg tegenkomen. Wat niet wil zeggen dat ze geen voorkeuren hebben."
– Henk van Halm, in: Trouw (2004)

"Deze maatschappelijke hommels gonzen ook overal rond en verkondigen steeds met luider stemme hunne eigene belangrijkheid en de nijvere bijen, die den tijd niet hebben hun aanspraken te toetsen, stemmen stilzwijgend in hun eischen toe, en nemen den hoed veelal voor hen af, terwijl men zelden vraagt, waartoe ze eigenlijk dienen."
– Mark Prager Lindo, in: Volledige werken van den ouden heer Smits (1883)