het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: verwezenlijken

All words with first letter w
All words of July 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 7 July 2013 was:

we·zen·lijk ()
= substantial, essential

wezen = being (noun)
wezen = to be
-lijk = -ly

"De rechtbank zegt dat de jongen niet kan worden beschouwd als de aanstichter van de rellen, hoewel hij wel een wezenlijke bijdrage heeft geleverd."
– in: Dagblad van het Noorden (2013)

"Realisme en naturalisme worden wezenlijk gekenmerkt door hun nadrukkelijke afhankelijkheid van de waargenomen werkelijkheid."
– G.P.M. Knuvelder, in: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (1976)