het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter t
All words of June 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 June 2013 was:

tot dus·ver ()
= so far, up to now, hitherto

tot = until
dus = thus, so
ver = far

"Een paar jaar geleden kwam [Harry] Otten op het idee om het klimaat vanuit een heel andere invalshoek te benaderen dan tot dusver gebruikelijk."
– in: KNMI (2006)

"Vooral het feit dat [Rafael v]an der Vaart de laatste twee wedstrijden weer in een aanvallende rol speelt blijkt achteraf een cruciale omzetting van trainer Thorsten Fink. De vraag is alleen waarom hij niet al eerder tot dat inzicht is gekomen, want Van der Vaart was tot dusver een stuk minder efficiënt in de controlerende rol die hij aanvankelijk moest vervullen."
– Tim Vos, in: Voetbal International (2013)