het woord van vandaag

Category: bijwoord

All words with first letter g
All words of February 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 26 February 2010 was:

grof·weg ()
= roughly

grof = rough
weg = away, gone, way, road

"Grofweg de helft van de directe CO2-uitstoot van een particulier wordt veroorzaakt door de auto en door vliegreizen."
– Rob Biersma, in: NRC Handelsblad (2007)

"In de literatuur wordt de periode tot grofweg 1961, het jaar van het beruchte Eichmann-proces, dikwijls gezien als een tijdvak van stilzwijgen en depolitisering van de collectieve herinnering aan de oorlog."
– Conny Kristel, in: Geschiedschrijving als opdracht (1998)