het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter p
All words of June 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 June 2013 was:

par·man·tig ()
= proud and pert

"Het verborg de mannelijkheid niet maar stak broekbobbel en borsthaar parmantig vooruit."
– Sander Pleij, in: De Groene Amsterdammer (1998)

"En de haan stapte parmantig, heelemaal niet schuw, juist voor de voeten van den opgewonden, dikken veldwachter heen."
– Chris van Abkoude, in: Instituut Sparrenheide (1917)