het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: bevooroordeeld

All words with first letter o
All words of April 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 April 2013 was:

on·be·voor·oor·deeld ()
= unprejudiced

on- = un-
voor- = pre-
oordeel = judgement
vooroordeel = prejudice
bevooroordeeld = prejudiced

"[De advocaat] vermoedt dat de rechtbank niet onbevooroordeeld is."
– in: Metro (2009)

"Harry Mulisch is een auteur die slechts weinigen onbevooroordeeld tegemoet kunnen treden. Als je met een willekeurig persoon over deze auteur komt te spreken dan blijkt men vrijwel altijd radicaal voorstander of toegewijd tegenstander te zijn."
– Jos Buurlage, in: Vooys (2000)

"Maar toch was de crisis rond Kosovo vooral een binnenlands conflict, vergelijkbaar met de strijd van de Britten tegen de IRA. Onbevooroordeelde waarnemers zagen in die tijd al dat leiders als Thaci bedreven waren in het verkrijgen van Westerse steun door de zieligheidskaart te spelen, terwijl er aanwijzingen waren dat gebeurtenissen door hen geënsceneerd of uitgelokt waren."
– Rob de Wijk, in: Trouw (2008)