het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: kwetsen

All words with first letter k
All words of March 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 12 March 2013 was:

kwets·baar ()
= vulnerable

kwetsen = to hurt, to harm
-baar = -able

"In zekere zin zijn alle jongeren kwetsbaar, omdat hun lichaam in volle ontwikkeling is en hun hersenen nog niet volgroeid zijn, zegt [Gwendolyn] Portzky."
– Veerle Beel, in: De Standaard (2012)

"Nogal wat kwetsbare Europese banken hadden in het verleden Griekse obligaties aangeschaft."
– Kees Vendrik, in: De Groene Amsterdammer (2010)