het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: planten

All words with first letter m
All words of March 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 March 2013 was:

met een kluit·je in het riet stu·ren ()
= to fob off, to send away without a real answer/solution

met = with
een = a(n)
kluitje = clod, lump
in = in
het = the
riet = reed
sturen = to send

"Ik wil niet dat burgers met een kluitje in het riet worden gestuurd."
– Aukje van Roessel, in: De Groene Amsterdammer (2007)

"Op 13 september zullen de Palestijnen hun staat uitroepen. Althans dat verzekeren de Fatah-leiders in Palestina je. De partij van Yasser Arafat heeft geen keuze meer, zij kan niet nogmaals de Palestijnse bevolking met een kluitje in het riet (laten) sturen."
– Mient Jan Faber, in: de Volkskrant (2000)