het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

Topic: beroep
Topic: scheldwoord

All words with first letter k
All words of February 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 26 February 2013 was:

(de) kwak·zal·ver ()
= quack, quacksalver, charlatan

The English word 'quack' or 'quacksalver' is borrowed from the Dutch language.

"De kwakzalvers zeggen kanker te kunnen genezen, zonder dat daar wetenschappelijke onderbouwing voor is."
– Luc van Kemenade, in: Elsevier (2007)

"En net als tegenwoordig was de kwakzalver [vroeger] een bedrieger als hij faalde."
– Jo Daan, in: Kluchten (1971)