het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: onderwijs

All words with first letter i
All words of January 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 23 January 2013 was:

iets op·ste·ken van ()
= to learn something from

iets = something
opsteken = to hold up, to lift, to learn
van = of, from

"De studenten moeten per week minimaal vijf uur aan rekenen en vijf uur aan taal besteden. De toets om te zien of ze er iets van hebben opgestoken krijgen ze na de propedeuse en aan het eind van de opleiding."
– in: Metro (2009)

"De paters waren er trots op dat de kerkverlater Luther een kloosterbroeder van hen was. Dat had hun orde toch maar voortgebracht. Gevolg was dat het protestantisme op deze school met respect werd behandeld, zoals alle vormen van andersdenkendheid. Ze hadden natuurlijk niet het ware geloof, dat hadden wij, maar het was goed om naar hen te luisteren, omdat zij ons iets konden leren, zoals het goed was om naar elke vorm van kritiek te luisteren en te kijken, omdat je daar immer iets van zou kunnen opsteken, al was het maar om je eigen inzichten en opvattingen eens kritisch te toetsen."
– Pim Fortuyn, in: De puinhopen van acht jaar Paars (2002)