het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter g
All words of January 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 21 January 2013 was:

goei·ig ()
= kind but slightly naive, gentle, mild

goed = good

"Maar Nederland – en dat is voor de kunst erg naar – is eigenlijk veel te goeiig. Als hier een slechte toneelvoorstelling is, dan zul je nooit hebben dat de mensen met eieren gaan gooien, dan wordt er toch wel geklapt."
– Rein Bloem, in: Scheppend nihilisme (1983)

"[H]et mooie van de plattelandssetting is dat er maar één agent is, zo’n goeiige vent die er per motor uiteindelijk voor zorgt dat iedereen elkaar weer in de armen kan vallen."
– Huib de Jong, in: Trouw (2008)