het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter i
All words of January 2013
All words of 2013
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 2 January 2013 was:

in on·bruik ra·ken ()
= to become obsolete

in = in
onbruik = disuse
on- = un-
gebruiken = to use
raken = to get

"Het getalstelsel van de Babyloniërs is helaas in onbruik geraakt en er doken veel onhandigere getalstelsels op, zoals de Romeinse cijfers."
– Jeanine Daems, in: de Volkskrant (2012)

"Het einde van een tijdperk lijkt in zicht: tentamen doen met pen en papier raakt de komende jaren in onbruik."
– in: Dagblad van het Noorden (2012)