het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter a
All words of December 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 26 December 2012 was:

aan de hand zijn ()
= to be going on

aan = at
de = the
hand = hand
zijn = to be

"[D]e taak van de pers is om te vertellen wat er aan de hand is, of de autoriteiten dat nu willen of niet."
– Sjoerd de Jong, in: NRC Handelsblad (2012)

"Dikwijls leken de beweringen volstrekt onmogelijk totdat men, pas na moeizame en langdurige berekeningen, met open mond moest vaststellen dat het inderdaad klopt. Er lijkt dus wel degelijk iets aan de hand te zijn, de vermoedens zijn niet helemaal op lucht gebaseerd!"
– Gerard 't Hooft, in: De bouwstenen van de schepping (2002)