het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter o
All words of December 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 22 December 2012 was:

(de) o·pen·ba·ring ()
= revelation, disclosure

openbaar = public, overt, accessible

"Een openbaring is iets anders dan het doorgeven van een geheime boodschap. Het is de onthulling van waarheid. Die onthulling leidt als het goed is tot verwondering over wat je ontdekt. Misschien wist je dat eigenlijk al wel, maar je ziet het nu helder."
– Just van Es (citaat), in: Trouw (2009)

"[Ivo] Opstelten belooft de slachtoffers openbaring van het rapport."
– Servaas van der Laan, in: Elsevier (2012)

"En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien."
– Lukas 2:26, in: Statenvertaling (1637/1999)