het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter v
All words of December 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 19 December 2012 was:

van je·wel·ste ()
= enormous

van = of
je = your
welste = best

Sometimes this expression is written as one word: 'vanjewelste'. See also this article: link

"De kantine heeft vel weg van een bruin café en binnen is het een drukte van jewelste."
– in: TC Tubantia (2011)

"In de door alle ramen binnendringende zon is iedereen mooi en er wordt geflirt van jewelste."
– Sander Pleij, in: De Groene Amsterdammer (1999)