het woord van vandaag

Category: voornaamwoord

All words with first letter w
All words of February 2010
All words of 2010
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 February 2010 was:

wiens ()
= whose, of whom

wie = who

The word 'wiens' is the genetive case of 'wie'.

"Wiens God is God? Allemaal claimen ze de heerschappij."
– Jan Andries de Boer, in: Trouw (2009)

"Wie meent dat in de kunst geen grenzen bestaan, lijkt enorm ruimdenkend. Neem het klassieke voorbeeld van De Sade, wiens provocerende pornografie volgens veel denkers de vitaliteit van de cultuur zou voeden door een verstikkende moraal aan de kaak te stellen."
– Maarten Doorman, in: NRC Handelsblad (2007)