het woord van vandaag

Category: werkwoord

Related: eenduidig

All words with first letter d
All words of November 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 15 November 2012 was:

dui·den (duidde, geduid) ()
= to point
= to interpret

"Deze ontwikkeling duidt op een verspilling van zowel geld als talent."
– in: NRC Handelsblad (2010)

"[W]e zijn culturele verschillen primair religieus gaan duiden."
– Karel Smouter, in: De Groene Amsterdammer (2010)