het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter s
All words of November 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 6 November 2012 was:

spits·von·dig ()
= ingenious, subtle, captious

spits = sharp, clever
vinden = to find

"De opzet van het debat leverde wel een lollige sfeer op, waarin kandidaten vooral spitsvondig op de vragen reageerden en niet elkaar bestreden."
– in: NRC Handelsblad (2007)

"The Righteous Mind doet denken aan een TED-praatje: een grote theorie en verder veel grapjes, spitsvondige metaforen en quasi-confronterende opmerkingen die niemand echt voor het hoofd stoten."
– Jan Postma, in: De Groene Amsterdammer (2012)