het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: rampspoed

All words with first letter v
All words of October 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 28 October 2012 was:

voor·spoe·dig ()
= prosperous, without any setbacks

voorspoed = prosperity

"Nederlandse hulporganisaties haalden na de tsunami in Azië meer dan tweehonderd miljoen euro op. Op papier verloopt de hulpverlening voorspoedig. In de praktijk blijkt het beeld minder gunstig."
– Aart Brouwer, in: De Groene Amsterdammer (2005)

"Bij thuiskomst, na zeer voorspoedige reis, vonden we jullie brief, waarvan de inhoud volkomen correspondeert met onze eigen gevoelens."
– Menno ter Braak, in: Briefwisseling tussen Menno ter Braak en J. Greshoff 1926-1940 (1938)