het woord van vandaag

Category: bijwoord

All words with first letter p
All words of October 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 October 2012 was:

pal ()
= firmly
= precisely, directly, immediately

The word 'pal' can also be a noun meaning 'pawl'.

"Politiek zonder idealen is politiek zonder ziel. Het CDA zegt pal te staan voor de christelijke beginselen. Wat is er christelijk aan een coalitie met een partij die vreemdelingen bespot, beschimpt en bedreigt met uitzetting?"
– Gijs de Vries, in: NRC Handelsblad (2010)

"Wie echt pal onder de [stuw]dam woont en iedere dag de massa gewapend beton hoog boven zich ziet uitrijzen, is niet meer zo bezig met dat risico. Het risico wordt verdrongen."
– Wybren Verstegen, in: Trouw (2005)