het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter b
All words of October 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 19 October 2012 was:

be·o·gen (beoogde, beoogd) ()
= to intend, to aim at

oog = eye

"En tenslotte beogen wij dat van de op te leggen straffen een afschrikwekkend effect uitgaat, zodat zoveel mogelijk wordt bereikt dat andere nalaten dezelfde weg op te gaan."
– Betty Wind (citaat), in: De Telegraaf (2012)

"Europeanen en Amerikanen bewonen niet dezelfde wereld. Met deze opvatting zou Robert Kagan weleens het tegenovergestelde kunnen bereiken van wat hij beoogt: verzoening tussen de beide continenten."
– Timothy Garton Ash, in: De Groene Amsterdammer (2003)