het woord van vandaag

Category: uitdrukking

Topic: het menselijk lichaam

All words with first letter n
All words of October 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 17 October 2012 was:

na aan het hart lig·gen ()
= to be dear to the heart

na = close
aan = to
het = the
hart = heart
liggen = to lay

"Wat mij het meest na aan het hart ligt van mijn literaire werk zijn mijn gedichten."
– Hans Keilson (citaat), in: De Groene Amsterdammer (2011)

"De emancipatie van mensen met een handicap en versterking van hun positie in de samenleving liggen me na aan het hart."
– Simon van der Veen, in: Trouw (2010)