het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

All words with first letter o
All words of September 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 11 September 2012 was:

oor·spron·ke·lijk ()
= original

oorsprong = origin

"In haar scriptie boog Lisette Crooijmans zich over de vraag hoe jeugdliteraire bewerkingen van sprookjes zich verhouden tot de originele sprookjes. Het oorspronkelijke sprookje en de bewerking heeft ze onderzocht op structureel en op inhoudelijk niveau. Op deze manier wilde ze een beeld krijgen van de verschillen tussen beide verhalen en van de veranderingen die er plaatsgevonden hebben."
– Lisette Crooijmans, in: Literatuur zonder leeftijd (2008)

"Het pdf-formaat werd oorspronkelijk ontwikkeld om drukwerk op de computer te kunnen voorbereiden met een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid. Maar inmiddels wordt het format veel breder toegepast."
– in: Vacaturekrant.nl