het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: geoorloofd

All words with first letter o
All words of September 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 4 September 2012 was:

on·ge·oor·loofd ()
= unallowed, impermissible, illicit

on- = un-
veroorloven = to allow, to permit

"De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is tot de conclusie gekomen dat de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing in de loop der jaren voor miljarden dollars aan ongeoorloofde staatssteun heeft ontvangen."
– in: Elsevier (2011)

"[S]uicide is geen handeling die tot de klasse van moorden behoort, geen zelfmoord dus, maar een menselijke mogelijkheid die soms moreel geoorloofd is, soms ongeoorloofd."
– H.M. Kuitert, in: Het zelfgewilde einde van oude mensen (1983)