het woord van vandaag

Category: afkorting

Related: vmbo

Topic: onderwijs

All words with first letter v
All words of September 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 3 September 2012 was:

(het) vwo ()
= pre-university secondary education

v -> voorbereidend = preparatory
w -> wetenschappelijk = academic, scientific
o -> onderwijs = education

Read more about the Dutch educational system on Wikipedia: link

"Toen ik net geslaagd was voor het vwo ging ik voor het eerst echt zonder ouderlijk toezicht op vakantie."
– Stéphanie Versteeg, in: nrc.next (2011)

"Meer jongeren gaan na de basisschool naar de havo of het vwo. Zij doen echter wel langer over het behalen van hun diploma."
– in: De Telegraaf (2012)

"Promovendi behoren tot degenen die het hoogste onderwijs hebben genoten dat ons land kent. Na het vwo hebben ze een universitaire opleiding gehad en zijn afgestudeerd, voordat ze aan het promotieonderzoek kunnen beginnen."
– Frans W. Saris, in: De Gids (1994)