het woord van vandaag

Category: uitdrukking

All words with first letter v
All words of August 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 29 August 2012 was:

van de weer·om·stuit ()
= in (a sudden) reaction

van = of
de = the
weeromstuit = bounce back, rebound (archaic)
wederom = back, again
stuiten = to bounce

"Als christenen zich krachtig tegen abortus en euthanasie keren, is dat voor niet-christenen vaak reden om van de weeromstuit automatisch voor te zijn. Zelfs het praten over een inkorting van de abortustermijn of een echt inhoudelijke discussie over euthanasie wordt daarmee uit de weg gegaan."
– Kees van der Staaij (citaat), in: De Telegraaf (2012)

"De schrijver Gerard Reve wordt aan het eind van zijn leven geinterviewd door een jonge jongen. (...) Nu eens ziet hij de jongen als de mooie verslaggever van de krant, dan weer als de man met de zeis. Van de weeromstuit vertelt Reve alles, maar ook daarin worden fictie en werkelijkheid weer door elkaar gehaald."
– in: De Groene Amsterdammer (2012)