het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter e
All words of August 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 27 August 2012 was:

(de) ei·gen·dunk ()
= self-conceit

eigen = own
dunk = opinion

"Die jeugd heeft geen enkel zelfrespect, wel veel eigendunk. Ze vindt dat ze recht heeft op een hoog levenspeil en op andere dingen, zonder daar ook maar de minste inspanning voor te doen."
– Theodore Dalrymple, in: de Volkskrant (2011)

"In Japan is zelfkritiek de norm, waar in Amerika en Europa juist de eigendunk centraal staat. Verschillen in cultuur leveren grote verschillen in persoonlijkheid op."
– Hendrik Spiering, in: NRC Handelsblad (2000)