het woord van vandaag

Category: bijvoeglijk naamwoord

Related: bedaren

All words with first letter o
All words of August 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 23 August 2012 was:

on·be·daar·lijk ()
= unappeasable, uncontrollable

on- = un-
bedaren = to calm, to appease

"Er viel een pijnlijke stilte in, maar dadelijk daarop bevrijdden wij ons met een onbedaarlijke lach van deze zware last van deze herinnering."
– Cola Debrot, in: Verzameld werk 6 (1988)

"Toen de oude vrouw het stemhokje verliet, stortte ze op weg naar de uitgang ineen in een stoel, waarna ze onbedaarlijk begon te huilen. Toen we ons haastten om haar te troosten, beseften we dat ze helemaal niet verdrietig was, maar tot het moment waarop ze uit het stemhokje kwam niet had kunnen geloven dat ze oud genoeg zou worden om te kunnen stemmen op een Afro-Amerikaanse presidentskandidaat."
– Andrew Sullivan, in: NRC Handelsblad (2008)