het woord van vandaag

Category: werkwoord

All words with first letter p
All words of August 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 20 August 2012 was:

peu·te·ren (peuterde, gepeuterd) ()
= to pick (a lock/nose), to manipulate/tamper, to tinker

"We moesten wachten voor een stoplicht. Naast ons stond een tram. Achter de ramen zaten mensen glazig voor zich uit te staren. Een blonde vrouw peuterde in haar neus."
– Martin Bril, in: de Volkskrant (2002)

"Bij een vorige gelegenheid had hij een grote kast ontdekt in een afgelegen hoek, met een hangslot erop en een etiket op de deur met het opschrift: verboden te openen. Daarom had hij dit keer een ijzerdraadje bij zich gestoken om het slot mee open te peuteren."
– Jan de Hartog, in: Het koninkrijk van de vrede (1974)