het woord van vandaag

Category: zelfstandig naamwoord

All words with first letter v
All words of August 2012
All words of 2012
All words

Random word

← previous word | next word →

The word of 4 August 2012 was:

ver·loo·che·nen (verloochende, verloochend) ()
= to deny, to belie, to renounce

ver- = for-
loochenen = to declare a lie, to deny

"Met de keus voor [Salman] Rushdie als auteur van het Boekenweekgeschenk heeft de [Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek] zich 'geprofileerd' als exponent van de internationale bestseller-cultuur. Ze verloochent zo haar bescheiden taak (...)"
– Sjoerd de Jong, in: NRC Handelsblad (2000)

"Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot Hem: Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen! Desgelijks zeiden ook al de discipelen."
– Mattheüs 26:34–35, in: Statenvertaling (1637)